Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/server069490/ftp/migracja/przedszkole.radzionkow/bipp3/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

Przedszkole3

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 więcej

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 więcej

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 więcej

Brak

 Przedszkole prowadzi i posiada między innymi:


1. zarządzenia dyrektora przedszkola,,
2. ewidencję umów i zleceń
3. spis inwentaryzacyjny,
4. planowanie i sprawozdawczość,
5. ewidencję akt osobowych pracowników,
6. książkę obiektu budowlanego,
7. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
8. protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
9. archiwum przedszkolne (wykaz dokumentów zarchiwizowanych),
10. rejestr skarg i wniosków,
11. rejestr wniosków o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego,


Rejestrów zawierających dane osobowe i inne informacje niejawne nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29-08-1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach
i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP:

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie.

Oznacza to jednocześnie, ze nie ma możliwości zadania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Obecnie brak naboru