PRZEDMIOT I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 3 W RADZIONKOWIE

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 6. 1. Przedszkole nr 3 jest przedszkolem publicznym, ponieważ:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 kwiecień 2021 19:18 Agnieszka Mościńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 październik 2021 10:23 Agnieszka Mościńska